Wij werken met een gezonde mix van eigen consultants en free-lancers. De freelancers waarmee wij werken, zijn geselecteerd binnen ons eigen netwerk, voornamelijk op basis van onze ervaringen door samenwerking in gemeenschappelijke projecten. Daarbij heeft iedere consultant bewezen ervaring op haar/zijn expertise-gebied.

Iedere consultant die zichzelf heeft bewezen en zich aan onze organisatie heeft verbonden, kan gebruik maken van onze faciliteiten. Ook de freelancers die deel uitmaken van ons netwerk dragen onze naam uit. Wij vinden het belangrijk en vanzelfsprekend dat de freelancers zich binden door commitment in de vorm van continuiteit en gegarandeerde kwaliteit. Wij leveren maatwerk met het aanbieden van de juiste persoon en geen ‘best of the rest’.

“Pool”

Het idee van de pool is het delen van kennis en netwerken waardoor het specialisme van de één succesvol kan worden ingezet bij het netwerk van zijn of haar collega. Vragen over specifieke thematiek kunnen binnen de pool uitgezet worden, waardoor de pool zelf als kennisnetwerk gaat werken. Daarbij vervullen ook thema avonden met gastsprekers een belangrijke rol bij de persoonlijke ontwikkeling van de consultants.