Behalve naleving van de Privacy-wetgeving hanteert Sethi B.V. nog een eigen code om het vertrouwelijke karakter en het gebruik van bepaalde informatie voor klanten, aanbieders van IT-personeel en freelance IT-deskundigen te beschermen.

 

ALGEMENE EN BEDRIJFSGEGEVENS

Onder algemene en bedrijfsgegevens worden alle gegevens verstaan, die met behulp van openbare bronnen verzameld en geregistreerd kunnen worden. Hieronder vallen: Naam van een bedrijf/instelling, adres, postcode, plaats, aantal werknemers, telefoon- en faxnrs., e-mail en/of internetadressen, inschrijvingsnr. Kamer van Koophandel, e.d. Ook vrijwillig verstrekte bijkomende gegevens als naam, sexe, leeftijd van contactpersonen behoren tot dit type gegevens. De algemene en bedrijfsgegevens, zoals deze van u en/of uw bedrijf bij Sethi B.V. geregistreerd zijn, kunnen door u op elk gewenst moment opgevraagd worden t.b.v. actualisering, wijziging of verwijdering. De gegevens zullen door Sethi B.V. niet aan derden worden verhandeld. En worden uitsluitend door Sethi B.V. zelf aangewend voor communicatie-doeleinden, alsmede voor het verrichten van zijn werkzaamheden in het kader van de geboden dienstverlening.

OVERIGE EN AANVULLENDE INFORMATIE

De aard van de dienstverlening brengt met zich mee, dat Sethi B.V. vele verschillende soorten aanvullende informatie verzamelt en registreert. De hier bedoelde informatie heeft betrekking op specifieke persoons- en/of bedrijfskenmerken, persoonlijke eigenschappen, kwalificaties, financiële gegevens, enzovoorts. Deze informatie is volledig beschermd en slechts toegankelijk voor de bij Sethi B.V. bevoegde personen, die zich bezighouden met screenings- en matchingsprocedures t.b.v. het uitvoeren van bemiddelingsopdrachten. De gegevens, zoals deze van u en/of uw bedrijf bij Sethi B.V. geregistreerd zijn, kunnen door u op elk gewenst moment opgevraagd worden t.b.v. actualisering, wijziging of verwijdering. De gegevens zijn strikt geheim en streng tegen iedere vorm van misbruik beveiligd. Het gebruik van deze gegevens beperkt zich uitsluitend tot het uitvoeren van opdrachten en vereist uw toestemming.

INFORMATIE VIA DEZE WEBSITE

Op diverse plaatsen in deze website beschikt u over de mogelijkheid om verschillende soorten gegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens dienen algemene doelen, zoals het aanvragen van schriftelijke informatie, offerte en/of andere gewenste vormen van contact. Sethi B.V. gebruikt de via deze website verzamelde en geregistreerde gegevens primair om aan uw actieve verzoek(en)/wens(en) te voldoen. En om u ook in de toekomst op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen of interessante aanbiedingen van relevante diensten of producten. Indien u geen prijs stelt op toekomstige informatie of mailings, kunt u dit rechtstreeks per e-mail of op andere wijze aan Sethi B.V. kenbaar maken.

Door het bezoeken van deze website wordt ook op passieve wijze informatie verzameld, zoals uw IP-nummer, besturingssysteem, gebruikte browser, alsmede bezoekersstatistieken. Deze gegevens worden uitsluitend intern door Sethi B.V. gebruikt en blijven anoniem. Het doel hiervan is slechts de kwaliteit, de toegankelijkheid en de functionaliteit van deze website voor de gebruikers verder te verbeteren.

INFORMATIE VIA 'COOKIES'

 

Achter de schermen wordt in deze website eveneens gebruik gemaakt van zogeheten 'cookies'. Ook deze dienen slechts het gemak van de bezoeker, omdat de 'cookies' zorgen voor een betere afstemming op de voorkeuren van de gebruiker, alsmede voor een beter functioneren van de site als geheel of bepaalde pagina's. De informatie verkregen via 'cookies' zal uitsluitend voor dit doel worden gehanteerd. U kunt overigens ook het accepteren van 'cookies' in uw browser uitzetten of regelmatig de in uw computer opgeslagen 'cookies' wissen. Hiervoor kunt u de gebruiksaanwijzing van uw internet-browser raadplegen.